Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm Chính trị thị xã Duy Tiên tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ khóa 1 n...

Thông tin cần biết  
Trung tâm Chính trị thị xã Duy Tiên tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ khóa 1 năm 2022
Trung tâm chính trị thị xã Duy Tiên tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ khóa 1 năm 2022.

Trong thời gian 5 ngày, từ 17 đến 21/01, trên 60 học viên là thanh niên ưu tú sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2022 của thị xã Duy Tiên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề; khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của điều lệ đảng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Ngoài các chuyên đề quy định, học viên còn được tham gia chương trình hoạt động ngoại khóa; thăm và dâng hương tại nhà lưu niệm đồng chí Nguyến Hữu Tiến, người chiến sĩ cách mạng kiên trung của quê hương và nhà lưu niệm của Đại tưỡng Ngô Xuân Lịch.

 
Toàn cảnh hội nghị

Sau lớp học, các học viên được nhận giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp đảng. Đây là điều kiện thuận lợi khi vào quân ngũ, các thanh niên ưu tú của Duy Tiên tiếp tục phấn đấu rèn luyện để các đơn vị quân đội xem xét kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam./.

 

Ánh Tuyết - Xuân Thắng (Đài TT)