Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm chính trị thị xã Duy Tiên tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9, định hướng công tác tuyên truyền tháng 10

Thông tin cần biết  
Trung tâm chính trị thị xã Duy Tiên tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9, định hướng công tác tuyên truyền tháng 10
Trung tâm chính trị thị xã Duy Tiên tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9, định hướng công tác tuyên truyền tháng 10.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về kết quả nổi bật công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực gần đây của cả nước, nhiệm vụ giải pháp thời gian tới; tình hình Trung Quốc và quan hệ Việt Nam –Trung Quốc trong tình hình hiện nay và định hướng công tác tuyên truyền tháng 10, trong đó chú trọng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; những nội dung cơ bản, cốt lõi,  điểm mới của hội nghị Trung ương 6, khóa XIII; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn; kết quả phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý bốn; Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện kết luận số 01 của Bộ chính trị về tiếp tục việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, nhất là các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác gắn với đợt sinh hoạt chính trị “tự soi,tự sửa”  theo nghị quyết trung ương 4 khóa 13; Tuyên truyền tác phẩm “một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam’’ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng;Tuyên truyền kết quả đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam lần thứ 15; các ngày kỷ niệm của các ngành…Quang cảnhh hội nghị

Thông qua hội nghị nhằm cung cấp cho các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn nắm được các thông tin thời sự nổi bật và định đướng kịp thời công tác tuyên truyền. Từ đó giúp làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình để tuyên truyền, định hướng dư luận đạt hiệu quả cao./.


Ánh Tuyết