Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm Chính trị thị xã Duy Tiên phối hợp với Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến triển khai mô hình học tập và làm theo B...

Thông tin Kinh tế xã hội  
Trung tâm Chính trị thị xã Duy Tiên phối hợp với Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến triển khai mô hình học tập và làm theo Bác năm 2023.
Trung tâm Chính trị thị xã Duy Tiên phối hợp với Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến tổ chức triển khai mô hình học tập và làm theo Bác năm 2023 “Tuyên truyền giáo dục lịch sử truyền thống, cách mạng, văn hoá trên địa bàn thị xã cho thế hệ trẻ”.Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã phát biểu tại Hội nghị tuyên truyền


Theo đó nội dung của mô hình được Trung tâm chính trị thị xã phối hợp với Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến lựa chọn là: Tập trung tuyên truyền giới thiệu “Về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Hữu Tiến- Người chiến sỹ cộng sản kiên trung, tài năng, người con ưu tú của quê hương Hà Nam". Thông qua triển khai mô hình nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử nhất là lịch sử của địa phương cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn trường .Từ đó xây dựng, vun đắp niềm tin, lý tưởng sống cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, tích cực thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là đưa nội dung giáo dục truyền thống lịch sử trong nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị uỷ trao tặng nhà trường 10 cuốn lịch sử Đảng bộ thị xã Duy Tiên giai đoạn(1930- 2020) và cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Hữu Tiến- Người chiến sỹ cộng sản kiên trung người con của quê hương Hà NamNhân dịp này, Ban Tuyên giáo Thị uỷ trao tặng nhà trường 10 cuốn lịch sử Đảng bộ thị xã Duy Tiên giai đoạn(1930- 2020) và cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Hữu Tiến- Người chiến sỹ cộng sản kiên trung người con của quê hương Hà Nam./.

Hồng Xiêm- Xuân Thắng