Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực Thị ủy Duy Tiên làm việc với Thường trực Đảng ủy một số xã, phường về công tác giải quyết đơn thư trên đị...

Thông tin cần biết  
Thường trực Thị ủy Duy Tiên làm việc với Thường trực Đảng ủy một số xã, phường về công tác giải quyết đơn thư trên địa bàn.
Chiều 23/6, Thường trực Thị ủy Duy Tiên làm việc với Thường trực Đảng ủy một số xã, phường về công tác giải quyết đơn thư trên địa bàn. Đồng chí Phạm Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị.

 


 
Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Thanh tra thị xã báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thời gian qua, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả giải quyết các vụ việc tại địa phương, những khó khăn, vướng mắc và đưa ra giải pháp giải quyết thời gian tới để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân nhằm góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.


Đồng chí Phạm Hồng Thanh – TỈnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Hồng Thanh – TỈnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị cấp ủy Đảng cần tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân; chủ động rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, GPMB; Các đồng chí bí thư cấp ủy sớm xây dựng kế hoạch đối thoại, tiếp thu ý kiến kiến nghị của công dân, quan tâm tới các mô hình dân vận khéo ở địa phương, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt mô hình “ Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ". Đối với từng vụ việc tại các xã, phường, đồng chí giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng địa phương, từng ngành; đồng thời đề nghị các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền;…  Đồng chí giao Ủy ban kiểm tra Thị ủy tổ chức giám sát việc thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thị ủy về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại các xã, phường./. 

Hoàng Hồng