Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND thị xã Duy Tiên thống nhất ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ Hai - HĐND thị xã khóa XX

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thường trực HĐND thị xã Duy Tiên thống nhất ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ Hai - HĐND thị xã khóa XX
Chiều ngày 13/7, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý II năm 2021. Đồng chí Trương Quốc Việt - Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thị xã chủ trì hội nghị.

 


 
Đ/c Vũ Trọng Hiểu - Giám đPhòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã quán triệt triển khai Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT và hoạt động của Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

 


Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã quán triệt triển khai Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, với XI chương, 46 điều, quyết định đã cụ thể hóa các đối tượng hỗ trợ, quy định rõ cách thức thực hiện, thời gian tiến hành, quy trình giải quyết, cấp có thẩm quyền giải quyết, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu;… Mọi trình tự thủ tục thực hiện chính sách này xây dựng theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính và thời gian thực hiện để tạo thuận lợi cho người lao động sớm nhận được hỗ trợ.

Cũng tại hội nghị, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thị xã đã đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2021, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thị xã đã kịp thời kiện toàn thành viên; xây dựng các chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo đạt hiệu quả; tổ chức triển khai tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp trên; doanh số cho vay đạt 58.819 triệu đồng, cho gần 1.400 hộ thuộc các đối tượng theo quy định vay. Doanh số thu nợ đạt 35.160 triệu đồng. Đến hết ngày 30/6, tổng dư nợ là 372.427 triệu đồng (đạt 99,9% chỉ tiêu kế hoạch, tăng 26.628 triệu đồng so với đầu năm), nợ quá hạn là 166 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 0,044% tổng dư nợ, giảm 27 triệu đồng so với đầu năm).

 

Đại diện lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và xã hội thị xã thảo luận tại hội nghị


6 tháng đầu năm 2021, Ngân hàng chính sách xã hội thị xã đã thực hiện 12 lượt kiểm tra tại các điểm giao dịch xã, phường, các đơn vị nhận ủy thác đã kiểm tra, giám sát 39 lượt hội cấp xã, 60 lượt tổ tiết kiệm&vay vốn và 283 lượt hộ vay vốn. Phòng giao dịch NHCSXH thị xã đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ 148 lượt người là thành viên Ban quản lý tổ tiết kiệm&vay vốn, tổ chức và duy trì tốt lịch giao dịch cố định tại các điểm giao dịch xã, phường; niêm yết công khai đầy đủ các chính sách tín dụng ưu đãi, danh sách hộ vay, hòm thư góp ý. Giao ban với các tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm trao đổi, nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và triển khai chính sách mới thời gian tới.

 


Đ/cTrương Quốc Việt – Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã , Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thị xã kết luận hội nghị 

Trên có sở thảo luận của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Trương Quốc Việt – Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã , Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thị xã kết luận hội nghị đề nghị các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội thị xã, đặc biệt là Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban Đại diện đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ  và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh tuyên truyền huy động tiết kiệm dân cư; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời chấn chỉnh sai sót ở các tổ tiết kiệm&vay vốn; quan tâm xử lý nợ quá hạn; tập huân cho các đối tượng theo kế hoạch đề ra và đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19; các hội đoàn thể cần tiếp tục quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát các tiết kiệm&vay vốn do đơn vị mình phụ trách; Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã tiếp tục phối hợp với các xã, phường thực hiện tốt các hoạt động giao dịch, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm giao dịch trên địa bàn…

 

 

 

Hoàng Hồng