Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND thị xã Duy Tiên thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri và một số nội dung khác chuẩn bị cho Kỳ ...

Thông tin cần biết  
Thường trực HĐND thị xã Duy Tiên thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri và một số nội dung khác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Mười Hai - HĐND thị xã khóa XX
Thường trực HĐND thị xã Duy Tiên vừa tổ chức Hội nghị thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri và một số nội dung khác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Mười Hai (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) - HĐND thị xã khóa XX. Đồng chí Nguyễn Văn Lượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Vũ Trí Thức  - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị

 


Toàn cảnh hội nghị
 

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thị xã gửi kỳ họp thứ Mười Hai – HĐND thị xã khóa XX, được Ủy ban MTTQ tổng hợp theo 07 nhóm vấn đề: Về sản xuất nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Về đất đai, môi trường; Về xây dựng cơ bản, giao thông, xây dựng đô thị; Về an ninh, trật tự, Về Y tế, giáo dục, văn hóa xã hội; Về giải phóng mặt bằng; Về chính sách xã hội. Cùng với đó là một số nội dung kiến nghị đối với cấp tỉnh và bộ, ngành Trung ương
 


Đ.c Trần Đình Tiến - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri thị xã trước kỳ họp thứ Mười Hai (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND thị xã khóa XX


Tại hội nghị, đại diện các tổ đại biểu HĐND thị xã khóa XX đã thảo luận, làm rõ hơn nội dung các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thay mặt lãnh đạo UBND thị xã, đồng chí Nguyễn Quý Hùng – Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã đã giao nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công phụ trách rà soát, kiểm tra, giải quyết và trực tiếp giải trình trước kỳ họp.
 


Đồng chí Nguyễn Văn Lượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Đồng chí Vũ Trí Thức  - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã kết luận hội nghị
 

Trên cơ sở phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Lượng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy và đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Trí Thức - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã thống nhất Kỳ họp thứ Mười Hai (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023)  – HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX sẽ diễn ra trong 1, 5 ngày (vào ngày 14-15/12/2023), tại Nhà Văn hóa trung tâm thị xã và được phát thanh trực tiếp qua hệ thống phát thanh từ thị xã tới cơ sở để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát. Để kỳ họp thứ Mười Hai – HĐND thị xã khóa XX tổ chức thành công, đảm bảo nội dung, chương trình đề ra; đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã ban hành công văn phân công các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan có báo cáo và thực hiện giải trình tại kỳ họp; UBND, Ủy ban MTTQ, các Ban HĐND thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp thực hiện tốt các nội dung, chương trình đã thống nhất; Văn phòng HĐND&UBND thị xã đôn đốc các cơ quan gửi báo cáo trình kỳ họp đảm bảo đúng thời gian quy định, các báo cáo phải đảm bảo ngắn gọn, chất lượng và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp; Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao thị xã có kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị tổ chức phát thanh trực tiếp Kỳ họp./.
 

Hoàng Hồng