Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, y tế

Thông tin cần biết  
Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, y tế
Trong năm 2022, Hà Nam đặt mục tiêu 50% trường học, cơ sở giáo dục và 50% bệnh viện, cơ sở y tế sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số, triển khai thanh toán không dùng tiền mặt…
Ngày 13/5/2022, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 1233/KH-UBND về Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022. Cụ thể như sau:

Nguồn tin: hanamtv.vnhanamtv.vn