Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục thu tiền, giấy tờ của phạm nhân là người phải THADS hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tại Nhà tạm giữ (cơ q...

Thông tin cần biết  
Thủ tục thu tiền, giấy tờ của phạm nhân là người phải THADS hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tại Nhà tạm giữ (cơ quan Thi hành án hình sự công an cấp huyện)

Trình tự thực hiện:

- Phạm nhân là người phải THADS hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tiền, giấy tờ tại Nhà tạm giữ Công an cấp huyện để thi hành án.

- Nhà tạm giữ Công an cấp huyện đối chiếu Quyết định THADS của phạm nhân (do cơ quan THADS gửi đến), lập biên lai thu tiền thi hành án hoặc biên bản thu giấy tờ và chuyển cho cơ quan THADS xử lý.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Nhà tạm giữ Công an cấp huyện.

Hồ sơ:

- Tiền hoặc giấy tờ cần nộp để thi hành án;

- Thông tin về nhân thân (số CMND, nơi cấp, ngày cấp).

Thời hạn giải quyết: Giải quyết khi có đề nghị của phạm nhân.

Đối tượng thực hiện TTHC: Phạm nhân là người phải thi hành án hoặc thân nhân của họ.

Cơ quan thực hiện TTHC: Nhà tạm giữ Công an cấp huyện

Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không

Lệ phí: Chi phí cho việc gửi tiền, giấy tờ

Kết quả thực hiện TTHC: Biên lai thu tiền thi hành án hoặc biên bản thu giấy tờ.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật THADS năm 2008;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS năm 2014;

- Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải THADS và trả tiền, giấy tờ cho người được THADS là phạm nhân.​