Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục đề nghị xác nhận kết quả THA

Thông tin cần biết  
Thủ tục đề nghị xác nhận kết quả THA

Trình tự thực hiện:

- Đương sự nộp yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án.

- Thủ trưởng cơ quan THADS cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cơ quan THADS hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: Đơn yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của đương sự.

Đối tượng thực hiện TTHC: Đương sự (cá nhân, tổ chức)

Cơ quan thực hiện TTHC: Chi cục THADS

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Lệ phí: Không

Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận kết quả thi hành án

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý:

- Luật THADS năm 2008;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS năm 2014.​