Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc đồng chí Bí thư Thị ủy Duy Tiên tạm dừng tiếp công dân tháng 9/2021

Thông tin Kinh tế xã hội  
Thông báo về việc đồng chí Bí thư Thị ủy Duy Tiên tạm dừng tiếp công dân tháng 9/2021
Văn phòng Thị ủy Duy Tiên ban hành Công văn số 29-CV/VPTU ngày 21/9/2021 về việc đồng chí Bí thư Thị ủy tạm dừng tiếp công dân tháng 9/2021

 

Nội dung Công văn cụ thể như sau:

Thực hiện Chương trình công tác, đồng chí Bí thư Thị ủy sẽ tổ chức tiếp công dân vào ngày 22/9/2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên đồng chí Bí thư Thị ủy tạm dừng tổ chức tiếp công dân và sẽ bố trí vào thời gian thích hợp để tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch

Văn phòng Thị ủy trân trọng thông báo./.

Tải toàn văn Công văn số 29-CV/VPTU: tại đây