Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2023 của đồng chí Bí thư Thị ủy Duy Tiên

Thông tin cần biết  
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2023 của đồng chí Bí thư Thị ủy Duy Tiên
Văn phòng Thị ủy vừa ban hành Thông báo số 173-TB/VPTU về lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2023 của đồng chí Bí thư Thị ủy Duy Tiên
 
Theo Thông báo này, lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2023 của đồng chí Bí thư Thị ủy Duy Tiên được thực hiện:

- Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2023 (Thứ Tư)

- Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân thị xã (phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam)

Trân trọng thông báo./.

VP