Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO GIỜ LÀM VIỆC MÙA HÈ NĂM 2023

Thông tin cần biết  
THÔNG BÁO GIỜ LÀM VIỆC MÙA HÈ NĂM 2023
UBND thị xã Duy Tiên ban hành Thông báo số 23/TB-UBND thông báo Giờ làm việc mùa hè

Theo đó: Giờ làm việc mùa hè tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã được thực hiện từ ngày 16/4/2023 đến 15/10/2023.

Sáng:  Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

Chiều:  Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.


Ủy ban nhân dân thị xã thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.