Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị xã Duy Tiên triển khai kế hoạch và tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023.

Thông tin cần biết  
Thị xã Duy Tiên triển khai kế hoạch và tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023.
Chiều ngày 21/9/2023, tại Nhà Văn hóa Trung tâm thị xã Duy Tiên, UBND thị xã đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023; xác định hộ có mức sống trung bình; Thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin người lao động trên địa bàn thị xã.
Toàn cảnh Hội nghị
 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn thị xã năm 2023. Theo đó kế hoạch đã nêu rõ về đối tượng, phạm vi rà soát; phương pháp rà soát và các tiêu chí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo khu vực thành thị và nông thôn; quy trình rà soát đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình; thời gian thực hiện và trách nhiệm tổ chức thực hiện của các phòng, ban ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường;

 


Đ/c Nguyễn Văn Khuyến - Thị ủy viên, Trưởng phòng Lao động - Thương binh xã hội thị xã triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn thị xã năm 2023. 


Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh hướng dẫn thực hiện các bước rà soát, thu thập, cập nhật, cách ghi chép phiếu rà soát và tính điểm theo các tiêu chí rà soát, cách tính điểm cho các chỉ số tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin), cách ghi biên bản kết quả họp dân để thống nhất kết quả rà soát nhằm xác định hộ nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn.

Thông qua hội nghị nhằm xác định tình hình diễn biến về hộ nghèo, hộ cận nghèo (Hộ thoát nghèo, hộ tái thoát nghèo, hộ nghèo mới pháp sinh; hộ thoát cận nghèo, hộ tái cận nghèo và hộ cận nghèo mới phát sinh, hộ nghèo không có khả năng lao động); xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ cho việc quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở đánh giá kết qủa thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2023, xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2024 trên địa bàn thị xã; đồng thời xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình chưa tiếp cận được các dịch vụ y tế cơ bản có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế và làm cơ sở quản lý hộ gia đình có nguy cơ rơi vào hộ nghèo, hộ cận nghèo để đề ra giải pháp hỗ trợ, hạn chế phát sinh hộ nghèo mới qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thị xã./.


Tin: Hoàng Hồng
Ảnh: Quang Huy​