Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị xã Duy Tiên tổ chức tập huấn triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thông tin cần biết  
Thị xã Duy Tiên tổ chức tập huấn triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Tại Nhà văn hóa trung tâm thị xã, UBND thị xã vừa tổ chức Lớp tập huấn triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ thị xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan;Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ tịch UBND các xã phường; Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố trên địa bàn.  Tới dự có đồng chí Vũ Trí Thức- Ủy viên BTV thị uỷ- Phó Chủ tịch HĐND thị xã, đồng chí Trần Đình Tiến - Ủy viên BTV Thị ủy,Trưởng Ban dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ thị xãCác đại biểu dự lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Như Uy - Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã đã nhấn mạnh:Trong những năm, qua trên địa bàn thị xã việc thực hiện quy chế dân chủ, công khai, minh bạch các nội dung thuộc thẩm quyền, tổ chức lấy ý kiến nhân dân trước khi ban hành các chủ trương, chính sách, đồng thời  tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt GPMB để triển khai các dự án đầu tư phát triển KTXH của thị xã, các xã, phường tích cực hiến đất làm đường giao thông  xây dựng NTM, đô thị văn minh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.
 


Đồng chí Nguyễn Như Uy - Thị uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu khai mạc lớp tập huấn


Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe báo cáo viên Sở tư pháp truyền đạt nội dung cơ bản của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội thông qua ngày 10/11/2022, có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 gồm 6 chương, 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; NĐ số 59/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong đó đi sâu phân tích việc thực hiện dân chủ ở xã phường và tại cơ quan nhà nước.
 


Báo cáo viên Sở Tư pháp truyền đạt nội dung cơ bản của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở 


Qua đây, nhằm trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ làm công tác dân vận thực hiện quy chế dân chủ các cấp.Từ đó tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân những nội dung, quy định mới của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ các văn bản chỉ đạo trên phạm vi toàn thị xã đạt hiệu quả./.


Hồng Xiêm- Quang Hiếu