Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị xã Duy Tiên tổ chức 17 điểm cầu tham dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết 6 tháng triển khai Đề án số 06

Thông tin cần biết  
Thị xã Duy Tiên tổ chức 17 điểm cầu tham dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết 6 tháng triển khai Đề án số 06
Sáng 9/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).


Thị xã Duy Tiên tổ chức 17 điểm cầu kết nối tham dự hội nghị


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND thị xã


Dự hội nghị tại điểm cầu Tại điểm cầu phòng họp trực tuyến UBND thị xã có đồng chí Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tich UBND thị xã; Các đồng chí thành viên Tổ công tác triển khai Đề án số 06 thị xã.

 
Đ/c Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tich UBND thị xã dự chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND thị xã

Tại điểm cầu phòng họp trực tuyến các xã, phường có đồng chí Chủ tịch UBND xã, phường; Các đồng chí thành viên Tổ công tác triển khai Đề án số 06 cấp xã/phường.

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đề án 06 đã được Chính phủ, Tổ công tác triển khai Đề án quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Theo đó, Đề án đã được triển khai từ Trung ương đến cơ sở, thu được kết quả bước đầu tích cực, được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, góp phần đẩy mạnh phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội. Đến nay, đã hoàn thành và đưa 21/25 dịch vụ thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 mang lại nhiều tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tính đến ngày 31/7/2022, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã triển khai kết nối chính thức đối với một số Cơ sở dữ liệu của 11 bộ, ngành; 4 doanh nghiệp nhà nước và 14 địa phương trên cả nước.

Việc đẩy mạnh ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử đạt nhiều kết quả nổi bật. Tính đến ngày 31/7/2022, hệ thống đã thu nhận trên 6,1 triệu hồ sơ và cấp 7.800 tài khoản định danh điện tử cho công dân; cấp trên 67 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân. Công tác kiểm tra an ninh, an toàn, khắc phục các lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu được tập trung thực hiện. Đến nay, 11/20 Bộ, ngành và 28/61 địa phương đã có hệ thống đáp ứng được các yêu cầu về an ninh, an toàn khi kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, phân tích kết quả đạt được cũng như chỉ rõ những khó khăn, vướng vắc còn tồn tại trong triển khai thực hiện Đề án số 06. Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận hội nghị


Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính dành nhiều thời gian phân tích vì sao Chính phủ kiên trì, kiên quyết, kiên định thực hiện Đề án này có hiệu quả tại các cấp, các ngành, một cách tổng thể, toàn diện, từ trên xuống dưới.

Theo đó, việc triển khai Đề án nhằm triển khai 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách thiết thực, hiệu quả, gồm thể chế, hạ tầng, nhân lực, trong đó có thể chế số, hạ tầng số và nhân lực số, đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đối số để xây dựng Chính phủ số, xã hội số, nền kinh tế số, công dân số; đẩy mạnh công cuộc đổi mới trên cơ sở  lấy người dân là trung tâm, là động lực, là mục tiêu và là chủ thể của sự phát triển. Thực tiễn thời gian phòng, chống dịch vừa qua càng khẳng định tầm quan trọng, sự cần thiết của nhiệm vụ này, như việc ứng dụng công nghệ trong quản lý tiêm chủng vaccine, bảo đảm an sinh xã hội…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của đại biểu tại hội nghị để tiếp tục tổ chức hiện hiện hiệu quả; rà soát, xây dựng lộ trình những phần việc, thời gian hoàn thành từng nội dung trong Đề án. Bộ Công an phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân và Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử; ban hành Thông tư hướng dẫn trao đổi thông tin, dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu chuyên ngành. Bộ Tư pháp hoàn thiện báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Đề án.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương rà soát nội dung, kế hoạch thực hiện, đảm bảo Đề án được triển khai đúng tiến độ; tập trung hoàn thiện các văn bản pháp luật phục vụ triển khai Đề án; đẩy mạnh thực hiện các tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục triển khai nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; đẩy mạnh các ứng dụng phục vụ phát triển công dân số; tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phát huy tính chủ động, sáng tạo, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp trong thực hiện chuyển đổi số, trong đó có Đề án số 06; thực hiện tốt việc phân cấp, phân quyền, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các Bộ, ngành; tăng cường công tác truyền thông, vận động nhân dân tham gia thực hiện các nội dung của Đề án 06, nhất là việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến…

 

 

VPTH