Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị xã Duy Tiên thành lập 7 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thị xã Duy Tiên thành lập 7 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 29/7/2021, Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên ban hành các quyết định thành lập Chốt liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ giao thông thuộc số xã, phường trên địa bàn thị xã để tăng cường kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn. Các chốt hoạt động 24/24 giờ các ngày trong tuần (kể cả ngày nghỉ và ngày Lễ) kể từ 6 giờ 00 phút ngày 29/7/2021 cho đến khi có chỉ đạo mới.

 

Theo đó tại Quyết định số 3553/QĐ-UBND Chủ tịch UBND thị xã quyết định thành lập Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực đầu tuyến đê Hoành Uyển, thuộc địa phận phường Bạch Thượng và phường Duy Minh thị xã Duy Tiên để tăng cường kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn phường Bạch Thượng và phường Duy Minh.

Tại Quyết định số 3554/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND thị xã quyết định thành lập Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 (Chốt kiểm soát) tại khu vực đầu cầu Phú Tiên, thuộc địa phận phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên để tăng cường kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn phường Yên Bắc.

Tại Quyết định số 3555/QĐ-UBND Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên quyết định thành lập 03 Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 (Chốt kiểm soát) trên các tuyến giao thông cửa ngõ vào địa bàn phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên để tăng cường kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn phường Châu Giang. Cụ thể:

- Chốt số 1: Tại đầu cầu chợ Lương (thuộc TDP Tây Duyên Giang, phường Châu Giang) giáp ranh huyện Phú Xuyên, thuộc thành phố Hà Nội.

- Chốt số 2: Tại khu vực giáp ranh giữa TDP Du Long với thôn Kim Quy, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

- Chốt số 3: Tại khu vực giáp ranh thôn Tầm Hạ, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội (thuộc địa phận TDP Du Long).

Tại Quyết định số 3556/QĐ-UBND Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên quyết định thành lập Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực đường Hoàn Dương, thuộc địa phận xã Mộc Bắc giáp ranh thôn Mai Xá, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội để tăng cường kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn xã Mộc Bắc.

Tại Quyết định số 3557/QĐ-UBND Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên quyết định  thành lập Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 (Chốt kiểm soát) tại khu vực Tổ dân phố Ngọc Thị đầu nối QL1A, thuộc địa phận phường Duy Minh để tăng cường kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn phường Duy Minh.

Thời gian thực hiện của các chốt được thực hiện bắt đầu từ 06 giờ 00 phút, ngày 29/7/2021 đến khi có chỉ đạo mới.

Thành phần tham gia: Lực lượng công an, quân sự, y tế và các lực lượng có liên quan của xã, phường luân phiên thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ các ngày trong tuần (kể cả ngày nghỉ và ngày Lễ) đảm bảo an toàn, hiệu quả. Giao lực lượng Công an làm Trưởng Chốt và Trưởng Ca, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Chốt kiểm soát có nhiệm vụ: Kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông, kiểm tra người và phương tiện đi vào địa bàn thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19; xử lý, đề xuất xử lý đối với các trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch… ; Thực hiện các nhiệm vụ khác của Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân phường (nơi có địa điểm đặt chốt) giao và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của thị xã theo quy định.

Cũng tại các Quyết định này, Chủ tịch UBND thị xã giao Ủy ban nhân dân các xã, phường (nơi có địa điểm đặt chốt) chủ trì, phối hợp với Công an thị xã, Ban Chỉ huy quân sự thị xã, ngành Y tế, phòng Quản Lý đô thị thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập, quản lý, điều hành chốt kiểm soát; bố trí, phân công, điều chỉnh lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát phù hợp tình hình dịch bệnh và điều kiện thực tế tại địa phương; Bố trí các điều kiện, cơ sở vật chất, hậu cần bảo đảm cho Chốt kiểm soát hoạt động an toàn, hiệu quả; tổng hợp, báo cáo, đề xuất kịp thời vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyền (nếu có); Công an thị xã, Ban Chỉ huy quân sự thị xã, phòng Y tế, phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với xã, phường (nơi có địa điểm đặt chốt) chỉ đạo các lực lượng liên quan thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát./.

 

 

Hoàng Hồng (TH)