Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị xã Duy Tiên tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 của...

Thông tin cần biết  
Thị xã Duy Tiên tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị
Chiều ngày 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu Hà Nội kết hợp với trực tuyến đến 3.131 điểm cầu với trên 116.000 đại biểu cả nước tham dự.


Dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, đại diện các bộ, ban, ngành của Trung ương.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND thị xã Duy Tiên

Dự hội nghị tại điểm cầu UBND thị xã Duy Tiên có đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thị ủy; Đồng chí Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ quan doanh nghiệp trực thuộc Thị ủy; Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các xã, phường; Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thị xã.

 
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND thị xã Duy Tiên

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu bộ sách “Vang vọng lời nước non". Bộ sách do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo biên soạn; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản trên cơ sở tuyển chọn từ bộ sách “Hồ Chí Minh toàn tập" để xây dựng thành 12 tập theo các chủ đề, chứa đựng nội dung cô đọng, dễ hiểu, dễ nhớ trong tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.


Hình ảnh trong bộ sách “Vang vọng lời nước non" được Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu tại hội nghị
(chụp từ Điểm cầu UBND thị xã Duy Tiên)


Tiếp đó, đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Báo cáo đã nêu rõ: Trong năm qua, việc triển khai kết luận đã bước đầu tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng thời gian tới.Đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

Tại hội nghị, các đại biểu đã có tham luận, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả sau 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TƯ. Trong đó, tập trung làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đồng thời, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ trong những năm tiếp theo để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. 

Phát biểu kết luận hội nghị. đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong thực hiện Kết luận số 01 của các tập thể, cá nhân trong cả nước. Để thực hiện tốt Kết luận số 01 của Bộ Chính trị trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận 21 về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa", Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm, các quy định nêu gương khác của Trung ương trong Báo cáo đã nêu. Trong đó chú trọng, tập trung làm tốt hơn nữa 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức; Việc tiếp tục nghiên cứu, triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; Chú ý đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân;…/.HH


tuyengiao.vn