Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị xã Duy Tiên ra mắt mô hình dân vận khéo thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm

Thông tin cần biết  
Thị xã Duy Tiên ra mắt mô hình dân vận khéo thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm
UBND thị xã Duy Tiên phối hợp Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị ra mắt mô hình dân vận khéo thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm Ocop năm 2022. Tới dự có đồng chí Ngô Mạnh Ngọc – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, đồng chí Nguyễn Qúy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xãQuang cảnh hội nghị


Đồng chí Ngô Mạnh Ngọc – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu khai mạc hội nghị
 

Tại hội nghị, các chủ thể có ý tưởng sản phẩm đăng ký tham gia chương trình OCOP năm 2022 được nghe lãnh đạo Sở NN&PTNT triển khai mô hình dân vận khéo trong thực hiên chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn thị xã, đơn vị tư vấn  hướng dẫn, triển khai thực hiện chương trình, đi sâu trao đổi thảo luận làm rõ về các nội dung: quá trình triển khai thực hiện, lợi ích của các chủ thể khi tham gia chương trình, quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm, hồ sơ dự thi sản phẩm OCOP.


Đơn vị tư vấn hướng dẫn, triển khai thực hiện Chương trình OCOP cho cán bộ, chủ thể sản xuất
có ý tưởng sản phẩm đăng ký tham gia chương trình OCOP


Thông qua triển khai mô hình nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, qua đó tích cực đăng ký thực hiện xây dựng mô hình, từng bước phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế của địa phương theo chuỗi giá trị. Đồng thời giúp chính quyền địa phương định hướng qui hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ, quản lý và giám sát tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm và hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh các khâu: đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “kinh tế và tổ chức sản xuất" trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.


Đ/c Nguyễn Qúy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Qúy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã khẳng định việc các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP có lợi thế rất lớn trong việc quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Do đó để thực hiện hiệu quả mô hình dân vận khéo trong thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn thị xã, đồng chí đề nghị Sở NN&PTNT, đơn vị tư vấn tiếp tục quan tâm để các sản phẩm OCOP của thị xã tiếp tục được tham gia các chương trình triển lãm, các hội nghị xúc tiến thương mại để quảng bá giới thiệu sản phẩm. Quan tâm hướng dẫn các chủ thể, doanh nghiệp, HTX làm hồ sơ và đưa sản phẩm tham gia dự thi thời gian tới. Các hội, đoàn thể của thị xã phối hợp chặt chẽ UBND thị xã, các cơ quan chuyên môn của thị xã tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là các hội chủ lực như Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân nhân rộng mô hình mỗi xã một sản phẩm./.

Thùy Hương - Hoàng Hồng