Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị xã Duy Tiên đẩy mạnh thực hiện 2 dự án cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng

Thông tin cần biết  
Thị xã Duy Tiên đẩy mạnh thực hiện 2 dự án cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng
Trong năm 2023, cùng với 11 dự án đã hoàn thành GPMB, tạo mặt bằng sạch phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn, hiện thị xã Duy Tiên đang cơ bản hoàn thành GPMB đối với 2 dự án.
02dự án cơ bản hoàn thành GPMB:
(1) Dự án Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - Khu B tỉnh Hà Nam
(2) Dự án Khu thương mại và Nhà ở đô thị tại phường Duy Minh và Duy Hải.