Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị xã Duy Tiên đang triển khai giải phóng mặt bằng tạo mặt bằng sạch để thực hiện 16 dự án trên địa bàn

Thông tin cần biết  
Thị xã Duy Tiên đang triển khai giải phóng mặt bằng tạo mặt bằng sạch để thực hiện 16 dự án trên địa bàn
Trong năm 2023, cùng với 13 dự án đã và cơ bản hoàn thành GPMB, tạo mặt bằng sạch phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn, hiện thị xã Duy Tiên đang cơ bản hoàn thành GPMB đối với 16 dự án.
16 dự án đang thực hiện GMPB gồm: 
(1) Dự án đầu tư xây dựng 05 tuyến đường trục chính thuộc Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực trung tâm đô thị Duy Tiên theo hình thức đối tác công tư (PPP) hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT) ; 
(2) Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị phía Nam TDP Bùi, phường Yên Bắc (DT-ĐT.21); 
(3) Dự án xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam của Công ty cổ phần Cảng quốc tế Hà Nam tại xã Chuyên Ngoại; 
(4) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng-giai đoạn I, tỉnh Hà Nam;
(5) Dự án XD Khu nhà ở đô thị thuộc Quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại phường Châu Giang và phường Hòa Mạc;
  (6) Dự án Khu nhà ở đô thị Văn Xá; 
(7) Dự án Khu nhà ở đô thị Quang Thành tại phường Yên Bắc; 
(8) Dự án ĐTXD tuyến đường nối từ nút giao ngã ba Hòa Mạc đến đường ĐH 05 (từ Km0+00 đến Km2+560,41) theo hình thức đối tác công tư (PPP);
 (9) Dự án Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (giai đoạn 2); 
(10) Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Đại học Nam Cao giai đoạn 2 (Trục 3); 
(11) Dự án xây dựng Khu nhà ở Hanopark2 tại địa bàn phường Duy Hải;
(12) Dự án Khu nhà ở Chợ Lương; 
(13) Dự án Hầm quận sự; 
(14) Dự án xây dựng bổ sung công trình phục vụ phòng chống lụt bão, kết hợp giao thông đê hữu Hồng khu vực thượng lưu cống Âu Tắc Giang, tỉnh Hà Nam thuộc dự án xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê cấp III trở lên;
 (15) Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Quốc lộ 38 (khu quy hoạch trung tâm hành chính thị xã Duy Tiên) đến đê sông Hồng địa bàn thị xã Duy Tiên; 
(16) Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật kết hợp chỉnh trang đô thị tổ dân phố Ngô Tân, phường Tiên Nội.