Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị xã Duy Tiên đã chi trả chế độ trợ cấp cho 1.332 đối tượng

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thị xã Duy Tiên đã chi trả chế độ trợ cấp cho 1.332 đối tượng
Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến nay, các cấp, ngành chức năng của thị xã Duy Tiên đã xét duyệt và đề nghị cấp trên ra quyết định chi trả chế độ cho 1.332 đối tượng là dân công hỏa tuyến các thời kỳ với tổng số tiền 2 tỷ 664 triệu đồng.Trao giấy chứng nhận dân công hỏa tuyến cho các đối tượng trên địa bàn theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 49 thị xã Duy Tiên vừa tổ chức trao quyết định chứng nhận dân công hỏa tuyến và chi trả chế độ trợ cấp cho 401 đối tượng thuộc địa bàn các xã: Đọi Sơn, Châu Sơn, Châu Giang, Trác Văn; kinh phí chi trả bình quân 2 triệu đồng/người. 

Như vậy tính đến nay, các cấp, ngành chức năng của thị xã Duy Tiên đã xét duyệt và đề nghị cấp trên ra quyết định chi trả chế độ cho 1.332 đối tượng là dân công hỏa tuyến các thời kỳ với tổng số tiền 2 tỷ 664 triệu đồng. Cùng với chi trả chế độ trợ cấp một lần, với các đối tượng còn sống các cấp, ngành đã kịp thời thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo quy định.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 49 thị xã Duy Tiên đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn các đối tượng là dân công hỏa tuyến các thời kỳ trong toàn huyện thiết lập hồ sơ, đề nghị các cấp xét duyệt, ra quyết định chi trả, phấn đấu sớm hoàn thành việc chi trả chế độ cho các đối tượng theo Quyết định 49 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định./.


Nguồn tin: baohanam.com.vn


baohanam.com.vn