Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị ủy Duy Tiên tổ chức hội nghị giao ban với UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội 6 tháng đầu năm

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thị ủy Duy Tiên tổ chức hội nghị giao ban với UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội 6 tháng đầu năm
Thị ủy Duy Tiên tổ chức hội nghị giao ban với UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Trịnh Thị Hằng phó bí thư thường trực thị ủy chủ trì hội nghị.Tại hội nghị, chủ tịch UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội của thị xã đã báo cáo tóm tắt kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, bàn giải pháp trong công tác phối hợp giữa chính quyền, các ban, ngành, nhất là giữa UBMTTQ với các tổ chức thành viên để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Trên cơ sở đó, đồng chí Trịnh Thị Hằng phó bí thư thường trực thị ủy đánh giá cao kết quả UBMTTQ và các đoàn thể đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thị xã tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, giám sát phản biện xã hội; nâng cao chất lượng một số cuộc vận động, phong trào thi đua; rà soát, lựa chọn mô hình dân vận khéo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; tổ chức tốt hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; có giải pháp thu hút tập hợp hội viên, đoàn viên tham gia vào tổ chức hội, đoàn thể./.​