Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị ủy Duy Tiên Công bố Quyết định thành lập Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã

Thông tin cần biết  
Thị ủy Duy Tiên Công bố Quyết định thành lập Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã
Chiều ngày 19/9/2022, Thị ủy Duy Tiên  tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định thành lập Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Phạm Văn Sơn - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Thị ủy, các đồng chí đảng viên Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã.Đ/c Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy trao Quyết định thành lập chi bộ và tặng hoa chúc mừng Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã
Theo Quyết định số 705-QĐ/TU ngày 09/9/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên, thành lập Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã là Chi bộ trực thuộc Thị ủy với 8 đảng viên. Chỉ định đồng chí Nguyễn Thành Đô – Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã tham gia cấp ủy, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã có trách nhiệm xây dựng dự thảo nghị quyết, chỉ tiêu, phương hướng, tổ chức thực hiện và quy chế hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.


Đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã


Trao quyết định thành lập Chi bộ và tặng hoa chúc mừng Chi bộ Chi nhánh​ Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã, đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị thời gian tới chi bộ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, xây dựng quy chế làm việc, chương trình kế hoạch cụ thể; Phân công nhiệm vụ gắn với trách nhiệm chuyên môn của từng đảng viên; Tham mưu, phối hợp thành lập công đoàn cơ sở; Tổ chức sinh hoạt chi bộ và ghi sổ đảng viên theo đúng quy định; thực hiện tốt các quy định về những điều đảng viên không được làm; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, tính tiền phong gương mẫu của mỗi đảng viên để cùng với chi bộ và cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.


Hoàng Hồng