Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị ủy Duy Tiên bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục

Thông tin cần biết  
Thị ủy Duy Tiên bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục
Thị ủy Duy Tiên bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục.Các đại biểu dự hội nghị

Trong 1,5 ngày, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục thị xã Duy Tiên được nghiên cứu những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, thứ năm, kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa"; những vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã và nghị quyết đại hội, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ thị xã; những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tiễn giảng dạy và các nội dung chuyên môn hàng năm theo kế hoạch của Bộ giáo dục và đào tạo. Sau học tập, nghiên cứu, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành thảo luận và viết bài thu hoạch.


Đ/c Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu khai mạc hội nghị bồi dưỡng chính trị hè

Trong bài phát biểu khai mạc, đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy nêu rõ mục đích và yêu cầu; trong nhiều năm qua công tác bồi dưỡng chính trị hè là hoạt động thường niên của ngành giáo dục. Đặc biệt là việc nghiên cứu học tập, quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, giáo viên trên địa bàn luôn được BTV thị ủy quan tâm. Thông qua bồi dưỡng giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành nắm rõ và nhận thức sâu sức hơn về chính trị, tư tưởng. Qua đó mỗi cán bộ, giáo viên tích cực vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong công tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy ý trí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thách thức vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo góp phần đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống./.

 

 

Ánh Tuyết - Quang Huy