Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tháng 7 năm 2023, UBND thị xã Duy Tiên đang triển khai giải phóng mặt bằng thực hiện 22 dự án trên địa bàn

Tháng 7 năm 2023, UBND thị xã Duy Tiên đang triển khai giải phóng mặt bằng thực hiện 22 dự án trên địa bàn
Trong tháng 7, UBND thị xã tích cực đôn đốc triển khai thực hiện công tác GPMB 22 dự án trên điạ bàn tạo mặt bằng sạch thu hút đầu tư.
22 dự án gồm:  
- Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ nút giao ngã ba Hòa Mạc đến đường ĐH 05 (từ km 0+00 đến km2+560,41) theo hình thức đối tác công tư (PPP); 
- Dự án Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (giai đoạn 2); 
- Dự án Khu nhà ở đô thị Quang Thành tại phường Yên Bắc;
-  Dự án xây dựng Khu nhà ở Hano Park 2 tại địa bàn phường Duy Hải; 
- Dự án Khu nhà ở đô thị Văn Xá;
- Dự án Khu nhà ở Chợ Lương; 
- Dự án XD Khu nhà ở đô thị thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở tại phường Châu Giang và phường Hòa Mạc; 
- Dự án Khu thương mại và Nhà ở đô thị tại phường Duy Minh và phường Duy Hải; 
- Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam; 
- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I, tỉnh Hà Nam; 
- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - Khu B tỉnh Hà Nam; 
- Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị phía Nam tổ dân phố Bùi, phường Yên Bắc (DT-ĐT01.21); 
- Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị phía Nam tổ dân phố Hoàng Lý, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên (DT-ĐT03.21); 
- Dự án đầu tư xây dựng 05 tuyến đường trục chính thuộc Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000  Khu vực trung tâm đô thị Duy Tiên theo hình thức đối tác công tư (PPP) hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT); 
- Dự án Hầm quân sự;
- Dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Tiên Hiệp; 
- Dự án xây dựng trạm y tế phường Đồng Văn; 
- Dự án xây dựng công trình chống quá tải, giảm bán kính cấp điện cho các xã tại thị xã Duy Tiên năm 2022; 
- Dự án phát triển lưới điện và phân phối lần 2 – vay vốn của cơ quan Nhật Bản JICA tiểu dự án mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Hà Nam; 
- Dự án phát triển lưới điện và phân phối lần 2 - vay vốn của cơ quan Nhật Bản JICA tiểu dự án mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Hà Nam;
-  Dự án thành phần số 16: Xây dựng bổ sung công trình phục vụ phòng chống lụt bão, kết hợp giao thông đê hữu Hồng khu vực thượng lưu cống Âu Tắc Giang, tỉnh Hà Nam thuộc dự án xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê cấp III trở lên; 
- Dự án đầu tư xây dựng HTKT Khu Đại học Nam Cao giai đoạn 2 (Trục 3).