Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham gia ý kiến Đề án Quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2026

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Tham gia ý kiến Đề án Quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2026
Ngày 01/7/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn số 691/UBND-QLĐT về việc Tham gia ý kiến Đề án Quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2026 gửi Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam.

​Nội dung Công văn số 691/UBND-QLĐT ​cụ thể như sau:

Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên nhận được Văn bản số 657/BQLKCN-QHXD ngày 28/6/2021 của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam về việc tham gia ý kiến Đề án Quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2026.

Sau khi nghiên cứu, UBND thị xã Duy Tiên cơ bản nhất trí với Đề án Quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2026. Tuy nhiên, UBND thị xã Duy Tiên có một số ý kiến như sau:

+ Đối với Khu công nghiệp Đồng Văn V: Nhất trí với quy mô 300ha; Về vị trí theo Đề án thuộc phường Yên Bắc và phường Tiên Nội. Theo Quy hoạch chung thị xã Duy Tiên vị trí thuộc địa bàn của các xã, phường Yên Bắc, Tiên Nội và Tiên Ngoại.

+ Đối với Khu công nghiệp Đồng Văn VI: Về quy mô theo Đề án đề xuất là 300ha, theo Quy hoạch chung thị xã Duy Tiên có quy mô 330ha; Về vị trí theo Đề án thuộc phường Hòa Mạc và xã Yên Nam. Theo Quy hoạch chung thị xã Duy Tiên vị trí thuộc địa bàn của các xã, phường Yên Bắc, Hòa Mạc, Yên Nam và Tiên Ngoại.

+ Đối với Khu công nghiệp Đồng Văn VII: Về quy mô theo Đề án đề xuất là 250ha, theo Quy hoạch chung thị xã Duy Tiên có quy mô 275ha; Về vị trí theo Đề án thuộc xã Tiên Ngoại và xã Yên Nam. Theo Quy hoạch chung thị xã Duy Tiên vị trí thuộc địa bàn của các xã Tiên Ngoại, Yên Nam và Tiên Sơn.

+ Đối với Khu công nghiệp Châu Giang II: Nhất trí với quy mô 250ha; Về vị trí theo Đề án thuộc xã Mộc Bắc. Theo Quy hoạch chung thị xã Duy Tiên vị trí thuộc địa bàn của các xã Mộc Bắc và Mộc Nam.

+ Về hạn mức KCN Đồng Văn III là 523ha, hiện nay đã đầu tư 300ha phía Tây đường Cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình, còn 223ha theo Đề án đề xuất chuyển sang KCN Kim Bảng V thuộc huyện Kim Bảng. UBND thị xã Duy Tiên đề nghị chuyển diện tích 223ha sang KCN Đồng Văn V thuộc thị xã Duy Tiên.

Trên đây là ý kiến tham gia của UBND thị xã Duy Tiên về Đề án Quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2026, UBND thị xã Duy Tiên trân trọng kính gửi./.​

Dưới dây là toàn văn Công văn số 691/UBND-QLĐT : Tải tại đây.pdf