Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn nâng cao năng lực số và trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho đoàn viên thanh niên

Thông tin cần biết  
Tập huấn nâng cao năng lực số và trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho đoàn viên thanh niên
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Duy Tiên phối hợp Công an thị xã và xã Yên Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực số và trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho đoàn viên thanh niên


Đ/c Hoàng Ngọc Mùi - Phó Trưởng Công an thị xã phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thị xã được nghe cán bộ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh giới thiệu tổng quan về tiện ích của ứng dụng VNeID, lợi ích của tài khoản định danh điện tử; hướng dẫn cài đặt, kích hoạt, đăng ký tài khoản VNeID trên điện thoại để đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia, các bước thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử. Thông tin về môt số vụ cháy nghiêm trọng trên toàn quốc gian gần đây. Các yếu tổ hình thành đám cháy, nơi dễ xảy ra cháy nổ trong hộ gia đình. Cách xử lý khi phát hiện ra cháy, biện pháp thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ, hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy và thực hành dập tắt đám cháy.
 

 
Cán bộ Công an tỉnh giới thiệu tổng quan về tiện ích của ứng dụng VNeID, lợi ích của tài khoản định danh điện tử


Đoàn viên thanh niên xã Yên Nam thực hành PCCC

Thông qua tập, huấn nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm, phát huy vai trò nòng cốt của tuổi trẻ đi đầu trong chuyên đối số, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số hiện nay. Đồng thời ĐVTN cũng được trang bị kiến thức kỹ năng và ý thức trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, từ đó bình tĩnh và chủ động xử lý ban đầu khi có sự cố xảy ra tại nơi làm việc cũng như tại hộ gia đình.
 


Công an thị xã và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thị xã đã trao tặng bình chữa cháy cho các hộ gia đình ĐVTN xã Yên Nam.

Nhân dịp này, Công an thị xã và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thị xã đã trao tặng 7 bình chữa cháy cho 7 hộ gia đình ĐVTN xã Yên Nam./.Thùy Hương – Quang Hiếu