Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tạm dừng tiếp công dân trên địa bàn thị xã Duy Tiên

Thông tin cần biết  
Tạm dừng tiếp công dân trên địa bàn thị xã Duy Tiên
Ngày 05/10/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn số 1067/UBND-VP về việc tạm dừng tiếp công dân trên địa bàn thị xã Duy Tiên gửi Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thuộc thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường.

 

Nội dung Công văn cụ thể như sau:

Thực hiện Văn bản số 1070/UBND-NC ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tạm dừng tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Trước tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, để tiếp tục triển khai nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tránh việc tập trung đông người, không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Tạm dừng việc tiếp công dân trong tháng 10 tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã, các xã, phường, nơi tiếp công dân cấp xã, các cơ quan, ban, ngành của thị xã để phòng chống dịch Covid-19.

2. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường: Chỉ đạo xem xét, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, tổ chức gửi đến qua bưu điện hoặc các hình thức hợp lệ khác đảm bảo đúng quy định./.

 
Tải toàn văn Công văn số 1067/UBND-VP: Tại đây




 HH