Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong tình hình nắng nóng, hạn hán và thiếu nước năm 2023

Thông tin cần biết  
Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong tình hình nắng nóng, hạn hán và thiếu nước năm 2023
UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Công văn số 587/UBND-KT về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong tình hình nắng nóng, hạn hán và thiếu nước năm 2023 gửi Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có liên quan; Ủy ban nhân dân các xã, phường; Các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn


 
Ảnh minh họa


Nội dung Công văn số 587/UBND-KT cụ thể như sau:

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán, thiếu nước đã làm cho mực nước của các hồ thuỷ điện trên cả nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng (một số hồ thuỷ điện ở mức chết hoặc gần mức nước chết). Theo dự báo của Bộ Tài nguyên&Môi trường, hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục gây nguy cơ thiếu hụt nguồn nước phục vụ cho các hồ thuỷ điện đến hết mùa khô năm 2023. Bên cạnh đó nhu cầu sử dụng điện vào các tháng 5,6,7 hàng năm có xu hướng tăng cao, đặc biệt vào các mùa nắng nóng và ảnh hưởng đến tình hình cung cấp điện, nguy cơ thiếu điện có thể xảy ra cao.

Để chủ động đối phó với tình trạng thiếu nước, thiếu điện có thể xảy ra, góp phần sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc thị xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các xã, phường; các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và người dân tham gia thực hiện các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những khó khăn trong việc cung ứng điện năm 2023 để các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân biết, cùng chia sẻ khó khăn và tăng cường thực hành tiết kiệm điện.

2. Tăng cường các giải pháp về tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện phi thương mại như sau:

- Các cơ quan hành chính, sự nghiệp tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 10% so với cùng kỳ.

- Các trường học, bệnh viện, trạm xá, khu điều dưỡng thực hiện tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 5% so với cùng kỳ.

- Các đơn vị chiếu sáng công cộng áp dụng các biện pháp để tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 50% so với cùng kỳ.

- Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào ban đêm, tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của các đơn vị điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

 Các khách hàng sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các khách hàng có mức tiêu thụ điện lớn, tham gia thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải tự nguyện theo Thông tư 23/2017/TT-BCT ngày 16/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương khi có thông báo của bên điện lực.

- Đối với các hộ sử dụng điện sinh hoạt, để chủ động giảm nhu cầu tiêu thụ, điện, không đặt nhiệt độ điều hòa dưới 260C; dùng quạt thay thế máy điều hoà khi thời tiết không quá nóng, thay thế các bóng đèn sợi đốt bằng đèn tiết kiệm điện, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.

3. Điện lực Duy Tiên bố trí cán bộ kỹ thuật tăng cường công tác quản lý, theo dõi, bảo đảm an toàn lưới điện trong tình hình nắng nóng hiện nay; bố trí kế hoạch nâng cấp, cải tạo lưới điện hợp lý. Trong trường hợp phải thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện phải thực hiện đầy đủ các quy trình về ngừng, giảm mức cung cấp điện theo quy định .

Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc thị xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các xã, phường; các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và các hộ dân sử dụng điện tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả./.

VP