Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ q...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà Nước của cơ quan  
Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
Ngày 10/02/2023, Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 488/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
Tải toàn văn Quyết định số 488/QĐ-UBND : Tại đâyQĐ khen thưởng Toàn dân BVAN Tổ quốc 2022.pdf