Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công l...

Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Hà Nam
Ngày 10/8/2023 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND về Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục
ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Hà Nam
Tải Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND : Tải tại đây.pdf