Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định mới về Lấy phiếu tín nhiệm

Thông tin cần biết  
Quy định mới về Lấy phiếu tín nhiệm
Lấy phiếu tín nhiệm là nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ, được thực hiện định kỳ; cán bộ giữ nhiều chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý thì lấy phiếu tín nhiệm tối đa ở 2 nơi cán bộ công tác và sinh hoạt.
 
Theo dangcongsan.vn

dangcongsan.vn