Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QH thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức Chính phủ

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
QH thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức Chính phủ
QH thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức Chính phủ


 
100% đại biểu Quốc hội có mặt (470 đại biểu) biểu quyết thông qua Nghị quyết cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2025

Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2025.

Sau đó, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2025 với 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ.

Theo đó, 100% đại biểu Quốc hội có mặt (470 đại biểu) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2025.

Nghị quyết có hiệu lực sau khi được Quốc hội thông qua.

Nguồn tin: Chinhphu.vn 


Chinhphu.vn