Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ phê duyệt dự toán hạng mục thiết bị, điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung công trình: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng, gồm 10 phòng học và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học xã Duy Hải (nay là phường Duy Hải)

QĐ phê duyệt dự toán hạng mục thiết bị, điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung công trình: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng, gồm 10 phòng học và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học xã Duy Hải (nay là phường Duy Hải)
Ngày 18/12/2020. Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 4573/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán hạng mục thiết bị, điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung công trình: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng, gồm 10 phòng học và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học xã Duy Hải (nay là phường Duy Hải)

. Nội dung chủ yếu của hạng mục thiết bị:

1.1. Tên hạng mục: Thiết bị

.1.2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Duy Hải (nay là UBND phường Duy Hải).

1.3. Quy mô hạng mục trang thiết bị:

* Phòng đọc thư viện học sinh (170m2): 04 tủ trưng bày sách thư viện tiểu học, 04 giá sách mái nhà thư viện tiểu học, 02 giá sách ngòi bút thư viện tiểu họ, 02 giá sách quy bằng gỗ thư viện tiểu học, 04 giá quay bằng thép thư viện tiểu học, 02 giá sách bậc thang thư viện tiểu học, 02 bàn đọc sách thư viện tiểu học, 40 ghế ngồi đọc sách thư viện tiểu học, 04 tủ giá sách thư viện tiểu học,02 kệ góc thư viện tiểu học.

* Phòng dọc thư viện giáo viên (53m2): 06 bàn đọc thư viện giáo viên, 24 ghế giáo viên, 01 bàn thủ thư giao dịch, 04 tủ sách giáo viên, 04 giá sách, 01 tủ danh mục,01 bảng thông minh thư viện.

* Phòng truyền thống (53m2):

-Ốp toàn bộ tường bằng tấm Alu màu các loại. Khung ốp tường để dán Alu bằng thép hộp mạ kẽm.

- Khu khánh tiết có khung bằng thép hộp mạ kẽm, ốp xung quanh bằng tấm Alu màu.

- Hộp xung quanh có khung bằng thép hộp, ốp xung quanh bằng tấm Alu màu.

- Chân kệ tường có khung bằng thép họp, ốp xung quanh bằng Alu màu.

- 01 tủ sa bàn.

- 02 tủ trưng bày.

* Phòng khuyết tật (25m2): 10 bộ bàn học sinh, 20  ghế học sinh, 01 bộ bàn giáo viên, 01 ghế giáo viên, 02 tủ đựng dụng cụ thiết bị, 01 bảng viết phấn chống lóa.

* Phòng kế toán: 01 bàn làm việc, 01 ghế ngồi làm việc kiểu ghế văn phòng đệm nỉ, 02 tủ đựng tài liệu.

* Phòng mỹ thuật (53m2): 01 bàn vẽ giáo viên, 01 ghế giáo viên, 20 bàn vẽ học sinh và 40 ghế học sinh, 01 bảng viết phấn chống lóa,04 tủ đựng màu vẽ.

* Phòng âm nhạc (53m2):01 bàn để đàn Organ giáo viên,01 ghế giáo viên, 20 bàn để đàn Organ, 40 ghế học sinh, 01 bảng viết phấn chống lóa, 04 tủ đựng dụng cụ thiết bị.

* Phòng tin học (53m3):10 bàn máy tính học sinh, 40 ghế học sinh, 01  bàn máy tính giáo viên, 01 ghế giáo viên,01 bảng viết phấn chống lóa, 04 tủ đựng dụng cụ thiết bị.* Phòng khoa học (53m3): 06 bàn nghiên cứa khoa học cho học sinh 40 ghế học sinh, 01 bàn giáo viên, 01 ghế giáo viên,04 tủ đựng dụng cụ thiết bị,01 bảng viết phấn chống lóa.

* Phòng thiết bị (53m2): 04 tủ đựng dụng cụ thiết bị, 04 giá đựng dụng cụ thiết bị.(Chi tiết quy mô theo Tờ trình của phòng Tài chính - Kếhoạch thị xã)

1.4. Dự toán hạng mục thiết bị: 694.320.000 đồng.

Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi tư triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng.

* Chi phí thiết bị nêu trên là giá tối đa cho thiết bị mới 100% đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt, nghiệm thu bàn giao, bảo hành tại đơn vịsửdụng.

1.5.Địa điểm thực hiện: phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Dưới đây là toàn văn Quyết định  phê duyệt dự toán hạng mục thiết bị, điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung công trình: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng, gồm 10 phòng học và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học xã Duy Hải (nay là phường Duy Hải): ​​QĐ4573.pdf


Tin liên quan