Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phường Duy Hải khai mạc diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2023

Thông tin cần biết  
Phường Duy Hải khai mạc diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2023
Ngày 12/9, Phường Duy Hải tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2023 mang mật danh DH23.

 

Tới dự có đồng chí Nguyễn Như Uy - Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, lãnh đạo Ban CHQS, Công an thị xã.


Đảng ủy phường Duy Hải tổ chức Hội nghị mở rộng ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao, chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng

 

Với đề mục “Đảng uỷ, HĐND, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ”. Cuộc diễn tập của phường Duy Hải trải qua 3 giai đoạn và 2 vấn đề trọng tâm: Chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao; chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Phần thực binh thực hành đánh địch tiến công vào địa bàn. Các giai đoạn diễn tập được địa phương thực hiện đảm bảo đúng cơ chế đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành, đoàn thể làm tham mưu và tổ chức thực hiện. Do có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, cuộc diễn tập đảm bảo về nội dung, thời gian, an toàn tuyệt đối về người vũ khí trang bị.

Hình ảnh diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ phường Duy Hải


Thông qua đây nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sự chỉ đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp, công tác tham mưu của các ban ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng an ninh. Nâng cao trình độ chỉ huy tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an và khả năng tác chiến phòng thủ của các lực lượng.Từ đó rút kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng lực lượng và bổ sung phương án tác chiến phù hợp trong thời gian tới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội ở địa phương./. 

 

 
Hồng Xiêm- Quang Hiếu