Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phường Bạch Thượng thị xã Duy Tiên tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023

Thông tin cần biết  
Phường Bạch Thượng thị xã Duy Tiên tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023
Phường Bạch Thượng thị xã Duy Tiên vừa tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023 mang mật danh BT - 23

 

Với đề mục: “Đảng ủy – HĐND – UBND lãnh đạo, chỉ đạo chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) phường vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ". Các nội dung của cuộc diễn tập đã thực hiện đúng cơ chế đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành, đoàn thể làm tham mưu, vận dụng đúng tinh thần Nghị quyết 28 của Bộ chính trị và bám sát tình huống để xử lý các phương án. Phần thực binh LLVT phường vây, ép phối hợp với cấp trên đánh địch đổ bộ đường không. Địa phương chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, các lực lượng tham gia diễn tập chấp hành nghiêm túc kế hoạch, chương trình và thời gian, bám sát tình huống để vận hành cơ chế, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.
 


Đảng ủy phường Bạch Thượng tổ chức Hội nghị mở rộng ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao, chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng


Hình ảnh diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ phường Bạch Thượng: Phần thực binh LLVT phường vây, ép phối hợp với cấp trên đánh địch đổ bộ đường không

Thông qua diễn tập nhằm kiểm nghiệm xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ thị xã, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ sẵn sàng đối phó với các cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù. Đồng thời đánh giá trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT phường, rút kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng lực lượng và bổ sung các phương án tác chiến cho phù hợp trong thời gian tới./.


Thùy Hương – Xuân Thắng

​