Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Thương mại và nhà ở đô thị tại xã Duy Minh và xã Duy Hải , huyệ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Thương mại và nhà ở đô thị tại xã Duy Minh và xã Duy Hải , huyện Duy Tiên
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Minh Hiến vừa ký Quyết định số 692/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Thương mại và nhà ở đô thị tại xã Duy Minh và xã Duy Hải, huyện Duy Tiên
Với mục tiêu: Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Tiên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; hình thành khu thương mại và khu nhà ở phục vụ các khu công nghiệp trên didaj bàn huyện Duy Tiên có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, kết hợp cải tạo chỉnh trang khu dân cư cũ nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân khu vực và tạo cơ sở pháp lý để thu hút dự án đầu tư xây dựng theo quy định.


Dự án có tính chất là khu thương mại và nhà ở đô thị được đầu tư xây dựng đồng bộ về hệ thống hạ tầng. Diện tích lập quy hoạch 575.667,9m2, quy mô dân số 3.700 người. Do Công ty Cổ phần Đồng Phát làm chủ đầu tư.

Dưới đây là toàn văn Quyết định số 692/QĐ-UBND: 692.pdf