Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị Win Home Đồng Văn

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị Win Home Đồng Văn
 Toàn văn Quyết định phê duyệt: QĐ 1110​
Tin liên quan