Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị hoàn trả Vốn Dự án ĐTXD 04 tuyến đường giao thông ...

Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị hoàn trả Vốn Dự án ĐTXD 04 tuyến đường giao thông tại xã Duy Hải
Với mục tiêu từng bước cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Tiên; hình thành khu ở mới tập trung gắn kết với hạ tầng đồng bộ để đảm bảo mục tiêu từng bước nâng cấp hạ tầng cơ sở địa phương; tạo cơ sở pháp lý cho công tác chuẩn bị thu hút đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt; Ngày 11/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã ký Quyết định số 748/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị hoàn trả Vốn Dự án ĐTXD 04 tuyến đường giao thông tại xã Duy Hải, huyện Duy Tiên theo hình thức hợp đồng Xây dựng -Chuyển giao (BT)

Đồ án có tên Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị hoàn trả vốn Dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường giao thông tại xã Duy Hải theo hình thức hợp đồng Xây dựng -Chuyển giao (BT).

Chủ đầu tư là Liên danh Công ty TNHH Kim Thành và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 6

Vị trí, ranh giới thuộc một phần lô đất 1.5.DT15 theo Quy hoạch chung xây dựng Đô thị Duy Tiên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, địa bàn xã Duy Hải, huyện Duy Tiên. Vị trí cụ thể: Phía Tây Bắc giáp phần còn lại của lô 1.5.DT15 và lô 1.5.DT21 (giáp ruộng và khu dân cư hiện trạng); Phía Đông Nam giáp QL1A đoạn tránh thành phố Phủ Lý; Phía Đông giáp lô 1.5.DT21 (giáp ruộng hiện trạng); Phía Tây giáp phần còn lại của lô 1.5.DT15 (giáp ruộng hiện trạng).

Quy mô diện tích khu đất nghiên cứu lập quy hoạch là 55.146,8m2.

Quy mô dân số khoảng 750 người.

Tính chất là khu nhà ở đô thị được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Được quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gồm giao thông, san nền, cấp nước, thoát nước và cấp điện./.

Dưới đây là toàn văn Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam
Hoàng Hồng (TH)