Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở đô thị tại phường Bạch Thượng, Yên Bắc, th...

Thông tin cần biết  
Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở đô thị tại phường Bạch Thượng, Yên Bắc, thị xã Duy Tiên (DT- ĐT 06.21)
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 1903/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở đô thị tại phường Bạch Thượng, Yên Bắc, thị xã Duy Tiên (DT- ĐT 06.21)
Tải toàn văn Quyết định số 1903/QĐ-UBND: Tải tại đây.pdf