Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị Kosy Hà Nam tại xã Duy Hải huyện Duy Tiên

Thông tin cần biết  
Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị Kosy Hà Nam tại xã Duy Hải huyện Duy Tiên
 Toàn văn Quyết định phê duyệt: QĐ 1112