Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư thuộc công ty cổ phần giống cây trồng trung ươn...

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư thuộc công ty cổ phần giống cây trồng trung ương tại thị trấn Đồng Văn huyện Duy Tiên
Tải toàn văn Quyết định tại đây: 603.signed.pdf
Tin liên quan