Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư thuộc công ty cổ phần giống cây trồng trung ươn...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư thuộc công ty cổ phần giống cây trồng trung ương tại thị trấn Đồng Văn huyện Duy Tiên
Tải toàn văn Quyết định: 603.signed.pdf