Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt dự toán lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Tây Nam cầu yên Lệnh, thuộc địa bàn các xã: Chuyên...

Giới thiệu chung Định hướng phát triển  
Phê duyệt dự toán lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Tây Nam cầu yên Lệnh, thuộc địa bàn các xã: Chuyên Ngoại, Mộc Nam và phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên
Ngày 03/06/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1050/QĐ-UBND về việc Phê duyệt dự toán lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Tây Nam cầu yên Lệnh, thuộc địa bàn các xã: Chuyên Ngoại, Mộc Nam và phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên
Tải toàn văn Quyết định số 1050/QĐ-UBND về việc Phê duyệt dự toán lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Tây Nam cầu yên Lệnh, thuộc địa bàn các xã: Chuyên Ngoại, Mộc Nam và phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên​: QĐ1050.pdf
Tin liên quan