Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên

Thông tin cần biết  
Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên
Ngày 17/4/2023, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 420/QĐ-UBND Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên
Tải toàn văn Quyết định: Tại đây

VP ​