Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh​

Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học, nhiệm vụ khoa học, đề án, kế hoạch  
Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh​
Ngày 08 /7/2021, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1159 /QĐ-UBND Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh​
Dưới đây là toàn văn Quyết định 1159 /QĐ-UBND: Tải tại đây.pdf

Đề án kèm Quyết định 1159 /QĐ-UBND: Tải tại đây.pdf

duytien.gov.vn