Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Di chuyển đường điện 0,4KV phục vụ GPMB ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Di chuyển đường điện 0,4KV phục vụ GPMB dự án cải tạo kiên cố hóa kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm phục vụ chống úng cho các KCN, khu đo thị và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn (giai đoạn I)