Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ông Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Duy Tiên khóa XIX tiếp tục được bầu là Chủ tịch HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX

Tổ chức bộ máy Hội đồng nhân dân  
Ông Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Duy Tiên khóa XIX tiếp tục được bầu là Chủ tịch HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX
Sáng nay 24/6/2021, HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Nhất. Đồng chí Trương Quốc Huy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Đại biểu Quốc hội khóa XV cùng các ông bà là đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thị xã Duy Tiên về dự.

 

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã rất tốt đẹp, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99,2%, kêt quả bầu cử đạt bảo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo dân chủ, an toàn, thể hiện tinh thần và trách nhiệm, sự đồng thuận cao của cử tri và nhân dân với  việc xây dựng cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân.

Tại kỳ họp, các đại biểu tiến hành bầu các chức danh của HĐND gồm Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng, Phó các ban HĐND; bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, các Ủy viên UBND và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, với số phiếu bầu đạt tỷ lệ tuyệt đối, ông Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Duy Tiên khóa XIX tiếp tục được bầu là Chủ tịch HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; ông Vũ Trí Thức - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã khóa XIX được bầu là Phó Chủ tịch HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; ông Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã khóa XIX được bầu là Chủ tịch UBND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; các ông: Nguyễn Quý Hùng và Trương Quốc Việt – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND khóa XIX tiếp tục trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Trương Quốc Huy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Đại biểu Quốc hội khóa XV ghi nhận và đánh cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử của UBBC, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là sự tham gia hưởng ứng tích cực của cử tri và nhân dân trong toàn thị xã tạo nên kết quả cao của cuộc bầu cử. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng 34 đại biểu được bầu là đại biểu HĐND thị xã khóa XX, đồng thời đề nghị HĐND thị xã khóa XX phải phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ tạo sự thống nhất cao đưa ra các quyết định, cơ chế, chính sách quan trọng, xây dựng chính quyền đô thị năng động để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV và  Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, phấn đấu đưa thị xã Duy Tiên cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại III trước năm 2025; các vị đại biểu HĐND thị xã cần nêu cao trách nhiệm đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể sáng tạo, gương mẫu thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, quyết liệt, hiệu quả, HĐND thị xã cần bám sát các mục tiêu, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội các cấp để xây dựng chương trình công tác phù hợp với tình hình thực tế và ban hành nghị quyết, triển khai có hiệu quả các nội dung đề ra ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ; HĐND thị xã cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hoạt động của HĐND, thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương đáp ứng sự tin tưởng kỳ vọng của nhân dân; Mỗi đại biểu HĐND cần bắt tay thực hiện ngay chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu HĐND nhất là ở những nơi đại biểu công tác và tham gia ứng cử, đồng thời liên hệ mật thiết với nhân dân, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức tốt các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và kịp thời phát hiện, đề xuất, giải quyết những vấn đề, những nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân mong đợi, thực sự xứng đáng là người đại biểu trung thành của nhân dân; Các ông bà được bầu vào những chức danh chủ chốt của HĐND, UBND cần phát huy tính sáng tạo trong việc bám sát các nghị quyết của Đảng, của HĐND để điều hành, hướng tới xây dựng thị xã Duy Tiên là đô thị xanh, bền vững…

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thị xã đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 và Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên./.


Tin: Hoàng Hồng
Ảnh: Quang Huy