Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Những người có nguy cơ cao mắc Covid-19

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Những người có nguy cơ cao mắc Covid-19
Bộ Y tế vừa ban hành tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 4 tiêu chí: Nguy cơ thấp, trung bình, cao và rất cao. Trong 4 tiêu chí này, đáng chú ý có yếu tố "bệnh lý nền" là căn cứ rất quan trọng để phân loại bệnh nhân Covid-19 có nguy cơ rất cao. Theo Bộ Y tế, có 19 bệnh lý nền dẫn tới nguy cơ cao mắc Covid-19.

 


Nguồn: Báo Hà nội mới