Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người cán bộ nghỉ hưu tâm huyết với phong trào cơ sở

Tin tức - Sự kiện Gương người tốt - việc tốt  
Người cán bộ nghỉ hưu tâm huyết với phong trào cơ sở
Là cán bộ công tác trong ngành tuyên giáo, từ khi nghỉ hưu đến nay đã tròn 10 năm, đảng viên, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Xuân Quý (xóm Điện Biên, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên) luôn tích cực tham gia xây dựng cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể, góp phần củng cố, phát triển các cuộc vận động và phong trào thi đua nơi cư trú.

 


CCB Nguyễn Xuân Quý nghiên cứu, sưu tầm thông tin, biên soạn đề cương các chuyên đề phục vụ công tác báo cáo viên.


Từng có thời gian dài là cán bộ tuyên giáo, khi về trực tiếp tham gia sinh hoạt đảng, đoàn thể ở nơi cư trú, cán bộ hưu trí Nguyễn Xuân Quý càng nhận thấy rõ hơn tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cung cấp, định hướng thông tin, tư tưởng, dư luận tại cơ sở. 

Từ nhận thức đó, phát huy tinh thần nêu gương, cùng với chấp hành nghiêm quy định về chế độ sinh hoạt, đảng viên, CCB Nguyễn Xuân Quý luôn chủ động, tự giác đóng góp cho công tác xây dựng cấp ủy, chính quyền nói chung, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, thông tin viên cơ sở nói riêng. 

Điều đáng trân trọng ở cán bộ hưu trí Nguyễn Xuân Quý là sự nghiêm túc, cẩn trọng trong tìm hiểu, nghiên cứu nội dung từng chuyên đề kết hợp với cập nhật thông tin mới, sưu tầm những dẫn chứng minh họa sinh động, phù hợp, giàu sức thuyết phục từ thực tế cơ sở để biên soạn thành đề cương chi tiết. 

Cùng với đó, không ngừng tìm tòi, cải tiến, đổi mới và lựa chọn cách thức truyền đạt sao cho phù hợp với từng chuyên đề, từng nhóm đối tượng tiếp nhận (cán bộ, đảng viên, hội viên CCB, người cao tuổi, hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên…) nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Nhờ vậy, đã thu hút sự chú ý của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, nhân dân.

Không chỉ tận tâm thực hiện tốt nhiệm vụ do cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phân công, trong cuộc sống thường ngày, đảng viên, CCB Nguyễn Xuân Quý luôn thể hiện rõ vai trò mẫu mực, nêu gương, tự giác rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu. Đồng chí luôn đi đầu trong vận động các thành viên gia đình, họ mạc, hàng xóm chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, giảm nghèo bền vững, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện...

Nghỉ hưu nhưng không nghỉ làm việc, chủ động lựa chọn những việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện, năng lực, qua đó thiết thực góp phần xây dựng hệ thống chính trị, củng cố, phát triển phong trào cơ sở, đảng viên, CCB Nguyễn Xuân Quý được cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng tiến cử là cá nhân tiêu biểu đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh biểu dương, khen thưởng nhân dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Nguồn tin: baohanam.com.vn

 


baohanam.com.vn